Jak prožít radostný život - svatý Jan Bosko

02.03.2017 13:50Pokud existuje jeden nepopiratelný fakt o lidské přirozenosti, je to ten, že všichni chceme být šťastní. Toužíme po radosti - nekonečné a neustálé radosti.
Problém je, že často hledáme štěstí na nesprávných místech, což v nás zanechává pocit frustrace a mizérie. Nadbytek neskutečně populárních "svépomocných" knih poukazuje na to, že nám chybí návod, jak žít dobře.
Jeden muž našel tajemství skutečného štěstí. Jeho jméno bylo Jan Bosko. Byl mužem, který podstoupil mnoho zkoušek, ale který také žil životem plným radosti a štěstí. Sv. Jan Bosko byl tak šťastný, že to uměl jen těžko vyjádřit. "Drahý příteli," napsal svému spolupracovníkovi,  "jsem člověk, který miluje radost, a proto velmi toužím vidět Tebe a každého člověka šťastného. Pokud si budeš přát totéž, budeš v hloubi svého srdce veselý a šťastný."

 

Jak našel svatý Jan Bosko skutečné štěstí? Zde je šest doporučení, jak žít život v radosti: 

 

1. Žij život pro samotného Boha - dávej Bohu největší možnou slávu a cti ho celou svou duší. Pokud máš ve svém svědomí hřích, odstraň ho co nejdříve dobrou zpovědí.


2. Buď služebníkem - nikdy nikoho neurážej a nejvíc ze všeho buď ochoten posloužit jiným. Buď náročnější na sebe než na druhé.

 

3. Buď opatrný při výběru svých přátel - nedůvěřuj těm, kteří nevěří v Boha a kteří se neřídí jeho přikázáními. Těm, kteří nemají žádné skrupule v urážení Boha a kteří mu nedávají to, co mu patří a dokonce tě zradí tehdy, když jim to vyhovuje.


4. Peníze utrácej s rozumem - pokud nechceš být zničen, nikdy neutrácej více, než vyděláš. Měl bys to mít stále na mysli a vždy odhadnout své skutečné možnosti co nejpřesněji.


5. Buď pokorný - nemluv o sobě hodně a nikdy se před nikým nevychvaluj. Ten, kdo se vychvaluje, i když je to oprávněné, riskuje ztrátu dobrého mínění jiných. Ten, kdo hledá jen pochvalu a ocenění, má prázdnou hlavu naplněnou jen větrem, nebude mít pokoj v duši a nebude spolehlivý ve svých závazcích.


6. Nes svůj kříž - nes svůj kříž na zádech a přijmi ho takový, jaký je, velký či malý, ať od přátel, nepřátel nebo z jakéhokoli jiného dřeva. Nejinteligentnější a nejšťastnější z lidí je ten, kdo s vědomím, že je odsouzen nést kříž během celého svého života, dobrovolně a odevzdaně přijímá, co mu Bůh posílá.


Najít skutečné štěstí není těžké. Kdokoliv, dokonce i dítě, by mohlo žít podle těchto jednoduchých pravidel. Nicméně, tento recept je zcela proti-kulturní, že? Je přesným opakem toho, co nám říká dnešní společnost, že nás učiní šťastnými. Takový recept určitě nenajdeš v Novém čase. Ale pravdou je, že nezáleží na tom, co říká naše společnost. Nejradostnější z lidí jsou svatí - muži a ženy jako svatý Don Bosco. Oni byli skutečně a trvale šťastní, protože objevili tajemství, že svatost je skutečné štěstí. A touží po tom, abys to objevil také.


https://www.catholicgentleman.net/2016/02/six-ways-to-live-a-joyful-life-from-st-john-bosco/ Převzato z https://zastolom.sk,  článek z 30. 1. 2017.

Don Bosko, Phạm Thuỷ Hồ, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode