Zajímavé články a odkazy

12.01.2019 17:00

Apoštolát modlitby 2019

Celosvětová síť modlitby s papežemCo je Celosvětová síť modlitby s papežem (Apoštolát modlitby)?Je to zcela jednoduché. Na Apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky....
25.06.2018 08:46

Interview s Bohem

"Tak pojď dál", řekl Bůh. "Ty tedy chceš se mnou udělat inteview?""Pokud máš čas...", odpověděl jsem nejistě.Bůh se usmál: "Můj čas je věčnost, mám ho dost na všechno. Na co se mě vlastně chceš zeptat?""Co tě na lidech nejvíc překvapuje?"Bůh potřásl hlavou:"Že je nudí být dětmi a tak moc spěchají,...
02.03.2017 13:50

Jak prožít radostný život - svatý Jan Bosko

Pokud existuje jeden nepopiratelný fakt o lidské přirozenosti, je to ten, že všichni chceme být šťastní. Toužíme po radosti - nekonečné a neustálé radosti. Problém je, že často hledáme štěstí na nesprávných místech, což v nás zanechává pocit frustrace a mizérie. Nadbytek neskutečně populárních...
18.07.2016 18:29

Modlitba za naši diecézi

    Všemohoucí věčný Bože, přijmi naši modlitbu, kterou ti předkládáme za naši diecézi. Zdokonaluj v nás dílo, které bylo započato skrze Ježíše Krista a dovršuje se v Duchu Svatém. Ať v síle tvých darů stále více rosteme v lásce k Tobě i ve vzájemné jednotě, aby nám nic nebránilo v...
17.12.2015 20:02

Přání s požehnáním

 Pán ať je před tebou, aby ti ukazoval správnou cestu. Pán ať je při tobě, aby tě bral do své náruče a chránil tě. Pán ať je za tebou, aby tě bránil před záludností zlých lidí. Pán ať je pod tebou, aby tě zachycoval, když padáš, a aby tě vysvobozoval z pastí. Pán ať je...
15.08.2015 08:42

Desatero pokoje Jana XXIII.

  1. Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém celého svého života.  2. Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho korigovat nebo napravovat......
20.10.2014 16:57

Modlitba ve stáří

Pane, Ty víše lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.Nauč mne být uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nevrtal a...
08.05.2014 18:58

Neměl jsi dobrou mámu? Obracej se k Marii...

  Foto: IMA Našeho tátu jsme milovali. Ale báli jsme se ho. Když mu matka, jakmile se vrátil z práce, pověděla o mých rošťárnách, byl s mým zadkem ámen. Takže jsem se za sebe u matky přimlouval. Kolik „snažných proseb“ vyslechla před příchodem otce!  Mámu zbožňuju. Je...
13.04.2014 21:42

Mimoň nebo celebrita (článek převzat z vira.cz)

Mimoň, nebo Celebrita? „Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí... ponížil se a byl poslušný až k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé...
20.01.2014 14:47

Přísliby Panny Marie těm, kdo se modlí růženec

  O důležitosti modlitby svatého růžence a o její síle vypovídají také zaslíbení daná svatému Dominikovi a blahoslavenému Alanu de la Roche. Zde jsou: 1. Kdo mi bude věrně sloužit recitováním posvátného růžence, obdrží mimořádné milosti. 2. Slibuji svou zvláštní ochranu a veliké milosti...

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode