Kalendář akcí

29.12.2018 19:38

Tříkrálová sbírka 2019

V neděli 6. ledna a 13. ledna po mši svaté v 10:30 mohou před naším kostelem ti, které nenavštíví skupinka koledníků, přispět potřebným v  Tříkrálové sbírce.
29.10.2018 06:26

První listopadové dny

Na počátku listopadu proběhnou v našem kostele dokonce dvě mimořádné mše svaté - první v den Vzpomínky na všechny věrné zesnulé, tedy v pátek 2. listopadu 2018, v 16:00 v polském jazyce. V sobotu 3. listopadu 2018 v 15:30 se koná Svatohubertská mše, kterou organizuje Myslivecký spolek Mistřovice -...
07.10.2018 17:27

Modlitba svatého růžence

V měsíci říjnu vždy před nedělní mší svatou v 9.45 hodin začíná modlitba svatého růžence. Růžencové pobožnosti spojené s bohoslužbou slova a svatým přijímáním jsou v pátek v 17...
31.08.2018 07:16

Výročí posvěcení kostela

9. září 2018 při mši svaté v 10:30 si připomeneme 155. výročí posvěcení našeho kostela.
08.07.2018 19:59

Pouť 2018 v Koňákově

Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a zdárném průběhu letošní pouti. Na peněžitých darech bylo vybráno 6 650 Kč. Všem pomocníkům a štědrým dárcům patří náš upřímný dík.
25.06.2018 08:54

Poutní slavnost

V letošním roce připadá pouť k Prozřetelnosti Boží na neděli 1. července. Mše svatá bude polsko-česky v 10.30 hodin, po mši všechny srdečně zveme na občerstvení.
01.05.2018 10:42

Přijďte na májovou pobožnost!

I v letošním roce budeme moci vždy v 17 hodin oslavit Pannu Marii pátečními pobožnostmi s bohoslužbou slova a svatým přijímáním, a to 4. a 18. května česky, 11. a 25. května v polském jazyce.
29.01.2018 18:26

Tříkrálová sbírka - poděkování

Pán Bůh zaplať všem, kdo jste přispěli potřebným v letošní Tříkrálové sbírce. Celkem bylo v Koňákově vybráno 14 952 Kč!  
01.08.2017 18:25

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na výpomoci a zasloužili se o zdárný průběh naší poutní slavnosti. Na dobrovolných darech se vybralo 5 520 Kč.   Finanční dary budou použity na potřeby našeho filiálního kostela.Všem upřímné Pán Bůh zaplať!
09.07.2017 20:05

Pouť 2017

Letošní pouť k Prozřetelnosti Boží se bude konat 16. července 2017 v 10:30.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode