Kniha návštěv

Datum 08.01.2016
Vložil Josef Macura
Titulek 2015

R O K 2 0 1 5 V K O Ň Á K O V Ě
Mší sv. 62
Pobožnosti s akolyty 8
Svatá přijímání 1852
Pohřby : Pavel Wilczek 74 let - 17.4.2015
Jan Juroszek 50 let - 26.9.2015
Antonín Nowak 84 let – 6.10.2015

P ř eh l e d h o s p o d a ř e n í
Převod z roku 2014…………………………..48 045,- Kč
Duben (doplnění ozvučení)………………. - 4 000,- Kč
Červen (dobrovolné dary – pouť)……… +3 995,- Kč
Září (oprava oken)…………………………….-10 476,- Kč
Dar na opravu oken………………………….. + 2 476,- Kč
Dary k Vánocům……………………………….. + 2 000,- Kč

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode