Modlitba za naši diecézi

18.07.2016 18:29

   

biskupstv02

Všemohoucí věčný Bože,
přijmi naši modlitbu, kterou ti předkládáme
za naši diecézi. Zdokonaluj v nás dílo,
které bylo započato skrze Ježíše Krista
a dovršuje se v Duchu Svatém.
Ať v síle tvých darů stále více rosteme
v lásce k Tobě i ve vzájemné jednotě,

aby nám nic nebránilo v naplňování Tvé vůle.
Přiváděj nás k hlubšímu vnitřnímu životu,
zapal v nás apoštolskou horlivost,
která by zahrnula všechny lidi bez rozdílu,
neboť byli vykoupeni Krví Ježíše Krista.
Znič v nás pýchu, obdař nás svou pokorou
a velkorysou odvahou.

Pomoz nám skrze Ducha Svatého
uskutečňovat Tvé dílo ve světě,
aby láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání
byly patrné v našem životě a my tak
s odhodláním až do krajnosti svědčili o Tobě,
který žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.


Modlitba za nového pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze                  

Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko - opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost. Dej nám takového pomocného biskupa, který se ti líbí a bude tvým obětavým a věrným služebníkem. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.              


(Převzato ze stránek naší diecéze.)

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode