Litanie k Boží Prozřetelnosti

09.05.2013 08:37

Litanie k Boží Prozřetelnosti

 

Pane, smiluj se – Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se –Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se – Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.

Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.       

 

Prozřetelnosti Boží, která všechno tvoříš a všechno řídíš, smiluj se nad námi.

Prozřetelnosti Boží, jenž svou mocí konáš velké věci,                          

Prozřetelnosti Boží, nesmírná a nejlaskavější ve své dobrotě,             

Prozřetelnosti Boží, ve které žijeme, pohybujeme se a jsme,               

Prozřetelnosti Boží, jediná naděje a spáso naše,                                   

Prozřetelnosti Boží, nevyčerpatelný prameni všeho dobra,                 

Prozřetelnosti Boží, v níž je všechno možné,                                          

Prozřetelnosti Boží, naděje a chválo naše,

Prozřetelnosti Boží, utěšitelko zarmoucených,

Prozřetelnosti Boží, útočiště naše,

Prozřetelnosti Boží, posilo naše,

Prozřetelnosti Boží, živote náš a jistoto naše,

Prozřetelnosti Boží, matko sirotků,

Prozřetelnosti Boží, živitelko ubohých,

Prozřetelnosti Boží, vedoucí nás do přístavu spásy,

Prozřetelnosti Boží, štíte nepřemožitelný,

Prozřetelnosti Boží, zdroji Božího života,

Prozřetelnosti Boží, nasycení hladových,

Prozřetelnosti Boží, útěcho našeho vyhnanství, smiluj se nad námi.

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa – odpusť nám, Pane,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa – vyslyš nás, Pane,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa – smiluj se nad námi.

 

K.: Pane, není ti rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná.

Tvé oči shlíží na spravedlivé a na ty, kteří vkládají svou naději v Tvé milosrdenství.

Svěř Pánu své starosti a On se o tebe postará.

L.: Ve všech tvých strastech ti bude pomáhat.

K.: Jako se nad syny slitovává otec,

slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

L.: On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.

 

K.: Modleme se:  Bože, Tvá Prozřetelnost je neomylná,

pokorně Tě prosíme, odvrať od nás všechno špatné

a obdař nás dobrými věcmi. Skrze Krista, našeho Pána.

L.: Amen.

 

 

(Volně přeloženo z polského originálu, text není v českém jazyce církevně schválen.)

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode