Rok 2015

10.01.2016 12:02

Statistika roku 2015:


Mší svatých bylo odslouženo 62, proběhlo 8 pobožností s akolyty a celkem bylo podáno 1 852 svatých přijímání.


Pohřby:

Pavel Wilczek (74 let)     17.  4.  2015,

Jan Juroszek (50 let)       26.  9. 2015,

Antonín Nowak (84 let)     6. 10. 2015.


Přehled hospodaření:

Převod z roku 2014                          48 045,- Kč

Duben (doplnění ozvučení)               -4 000,- Kč

Červen (dobrovolné dary - pouť)      +3 995,- Kč

Září (oprava oken)                         -10 476,- Kč

Dar na opravu oken                         +2 476,- Kč

Dary k Vánocům                              +2 000,- Kč


STAV K 31. 12. 2015                        42 040,- Kč

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode