Přehled hospodaření 2016

07.03.2017 18:02

převod z roku 2015                                           42.003 Kč

duben (doplnění ozvučení)                               - 1.463 Kč

červen (koberec)                                             - 8.829 Kč

červenec (dobrovolné dary - pouť)                   + 4.101 Kč

říjen (obětní miska)                                         - 1.390 Kč

kalichová souprava + věčná světla                    - 3.095 Kč

ornát                                                              - 1.220 Kč

Stav k 1. 1. 2017                                             30.107 Kč


Všem dárcům (zvláště pravidelným) srdečné Pán Bůh zaplať!

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode