Poděkování

01.08.2017 18:25

Děkujeme všem, kteří se podíleli na výpomoci a zasloužili se o zdárný průběh naší poutní slavnosti. Na dobrovolných darech se vybralo 5 520 Kč.  

Finanční dary budou použity na potřeby našeho filiálního kostela.

Všem upřímné Pán Bůh zaplať!

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode