Modlitba ve stáří

20.10.2014 16:57


Pane, Ty víše lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.

Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.

Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.

Nauč mne být uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nevrtal a neporučníkoval.

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat, ale Ty, Pane, víš, že bych
si rád udržel pár svých přátel.

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť o nich
hovořit roste rok od roku.

Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci,
ale nauč mě trpělivě je snášet.

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o trochu větší skromnost a menší
jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.

Nauč mě té obdivuhodné moudrosti s pokorou umět se mýlit.

Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi dar, abych se také dovedl o
nich zmínit.

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale Tobě, Pane, to říkám - bojím se
stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Cítím, jak
den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.

Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám,
že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty,
Pane, říkáš: "Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi."

Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak Ty jej řídíš. Ne mrzoutsky, ne
lítostivě, ne se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a
připravený ke všemu, k čemu Ty mě ještě povoláš.

A k tomu mi dej sílu srdce.

Amen.


(Převzato z www.vira.cz)


© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode