Desatero pokoje Jana XXIII.

15.08.2015 08:42

  1. Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém celého svého života.

  2. Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho korigovat nebo napravovat... Jenom sám sebe.

 3. Jen pro dnešek budu žít z jistoty, že jsem stvořen pro štěstí... 

 4. Jen pro dnešek se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním.

 5. Jen pro dnešek věnuji deset minut času dobré četbě. Dobrá četba je pro život duše stejně nutná, jako je výživa nutná pro život těla.

 6. Jen pro dnešek vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.

 7. Jen pro dnešek vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A kdybych se cítil uražen, dám si pozor, aby to nikdo nezpozoroval.

 8. Jen pro dnešek si připravím přesný program. Možná jej přesně nedodržím, ale určím si jej. A budu chránit před dvěma zly: před chvatem a nerozhodností.

 9. Jen pro dnešek budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne stará, jako by mimo mne nebylo nikoho na světě. Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku.

10. Jen pro dnešek nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach se radovat ze všeho, co je krásné a věřit v dobrotu.

Je mi dáno po dobu dvanácti hodin vykonávat dobro; kdybych si měl myslet, že to mám konat po celý život, vzalo by mi to patrně odvahu.Z knihy Johannes Haas:
Žít pokojně. Deset rad papeže Jana XXIII. Vyd. Karmelitánské
nakladatelství, Kostelní Vydří, 1995. Upraveno, zkráceno.


© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode