Archiv článků

13.05.2019 09:05

Přijďte na májovou pobožnost

I v letošním roce budeme moci vždy v 17 hodin oslavit Pannu Marii pátečními pobožnostmi s bohoslužbou slova a svatým přijímáním, a to 10. a 24. května česky, 17. a 31. května v polském jazyce.
27.01.2019 16:49

Poděkování Městu Český Těšín - z webových stránek farnosti

Rádi bychom vás touto cestou opět informovali a zároveň vyjádřili poděkování Městu Český Těšín, které i v loňském roce 2018 svou finanční dotací pomohlo k realizaci několika oprav v naší farnosti. Předně šlo o nátěr střechy a oprava fasády věže na kostele Boží Prozřetelnosti v Koňákově. Také zde...
25.01.2019 16:23

Tříkrálová sbírka 2019 - poděkování

Pán Bůh zaplať všem, kdo jste přispěli potřebným v letošní Tříkrálové sbírce. Celkem bylo v Koňákově vybráno 17 534 Kč!  
12.01.2019 17:00

Apoštolát modlitby 2019

Celosvětová síť modlitby s papežemCo je Celosvětová síť modlitby s papežem (Apoštolát modlitby)?Je to zcela jednoduché. Na Apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky....
29.12.2018 19:38

Tříkrálová sbírka 2019

V neděli 6. ledna a 13. ledna po mši svaté v 10:30 mohou před naším kostelem ti, které nenavštíví skupinka koledníků, přispět potřebným v  Tříkrálové sbírce.
29.10.2018 06:26

První listopadové dny

Na počátku listopadu proběhnou v našem kostele dokonce dvě mimořádné mše svaté - první v den Vzpomínky na všechny věrné zesnulé, tedy v pátek 2. listopadu 2018, v 16:00 v polském jazyce. V sobotu 3. listopadu 2018 v 15:30 se koná Svatohubertská mše, kterou organizuje Myslivecký spolek Mistřovice -...
07.10.2018 17:27

Modlitba svatého růžence

V měsíci říjnu vždy před nedělní mší svatou v 9.45 hodin začíná modlitba svatého růžence. Růžencové pobožnosti spojené s bohoslužbou slova a svatým přijímáním jsou v pátek v 17...
31.08.2018 07:16

Výročí posvěcení kostela

9. září 2018 při mši svaté v 10:30 si připomeneme 155. výročí posvěcení našeho kostela.
08.07.2018 19:59

Pouť 2018 v Koňákově

Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a zdárném průběhu letošní pouti. Na peněžitých darech bylo vybráno 6 650 Kč. Všem pomocníkům a štědrým dárcům patří náš upřímný dík.
25.06.2018 08:54

Poutní slavnost

V letošním roce připadá pouť k Prozřetelnosti Boží na neděli 1. července. Mše svatá bude polsko-česky v 10.30 hodin, po mši všechny srdečně zveme na občerstvení.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode